Magyar Keresztény Közösség, Helsinki

Megismertük az igazságot, és hittünk Őbenne!

Rácz Lajos református lelkész elmélkedése

2011. karácsonyán 

 

Született néktek ma a Megtartó!
 
   Karácsony éjszakáján az angyali hírnök Betlehem pusztájában, a félelmes szívű pásztoroknak ezt az örömteli hírt szólta. Isten bízta meg ezzel az üzenettel: Megtartó született!

   A korabeli kezdetleges viszonyok között nagy létbizonytalanságban éltek az emberek. A mindennapok tele voltak veszélyekkel. Rablók és ragadozók tizedelték a nyájat. Betlehem szélén ott állt a kegyetlen Heródes király luxuspalotája. Az ország a Római Birodalom része volt. Az utakon a megszállók seregei masíroztak, a városok határában ott álltak a vámszedők, hogy a kilátástalan sorsú népet szipolyozzák. A szegény ember örült, ha napjában egyszer ehetett. Ha évente lecserélhette egy szál felsőruháját, saruját, akkor megelégedett lehetett.

   Isten nem a jeruzsálemi papsághoz, nem is a hiú és gyilkos uralkodóhoz, hanem a nép legszegényebbjeihez küldte mennyei követét: Megtartó született!

   2011. év karácsonyára készülve hozzánk is kűldi isten a most is időszerű üzenetét.

  1. Értékes vagy Isten szemében! Fontos vagy a számára! Ezért a legdrágábbat, saját egyszülött fiát küldte érted. ő üdvözíteni, megtartani jött!
  2. Meg akar menteni az elkallódott állapotból. Kérdezed, kinek vagyok én fontos. Alig kellek valakinek.  A családom túlhajszolt életet él. A szüleimnek nincs ideje rám. Ha a munkaerőmet kizsákmányolták, félredobnak, és száz ember ugrik a helyemre. Nyugdíjas, beteg és egyedülálló vagyok, kinek kellek már? – Mégis tudnod kell, van, akire számíthatsz! Miattad született emberré az Isten Fia!
  3. „Megtartó született” – mondta az angyal. És a pásztorok, amikor megkeresték, csupán egy jászolban fekvő gyermeket láttak!  Mégis a hitük bizalma „bemozdult”. ők az angyali híradás nyomán, a hit szemeivel győztesnek és megtartónak látták azt, aki akkor még csak egy törékeny csecsemőként feküdt a jászolban.
  4. Bármit is hoz a 2012-es esztendő, Jézus Krisztus a krízisek és válságok idején is Megtartó lehet a számodra. Ha már semmit nem ér a pénzed, ha elfogy az erőd, az egészséged, vagy a másoktól eddig kapott szeretet, ha minden inogni látszik ebben a világban, még akkor is odamehetünk a Megtartóhoz, mert megtart a legnagyobb nyomorúság idején is!

   Ezt Isten ígérte angyala által! Soha nem hazudik! Jellemétől ez idegen!  Amit megígér, az biztos garancia!

Megtartó született!

   Ha az életed rábízod, Megtartód lesz, itt a Földön és a Mennyben odaát, egy egész örökéleten át! 

A megnyílt Menny

   Megtartó született! – Hirdette az angyal az Üdvözítő születését!  A Mennytől a Földig egy dicsőítő vihar söpört végig!  Az angyalok a bűneset óta vártak erre a pillanatra.  Olyan erővel áradt az angyalok ujjongó imádata, hogy egy pillanatra a pásztorok előtt is megnyílt az Ég. Mennyei seregek megszámlálhatatlan sokaságát látták váratlanul.  Ez az imádat azóta is betölti a Mennyet. Ennek látványa megragadta a pásztorokat.  Az üzenet változást hozott az életükbe. Otthagyták az addig féltve őrzött nyájat.  Bementek Betlehembe.  Látni akarták az Üdvözítőt.  Megkeresték, találkoztak a Megtartóval.  Hittek Benne.  Majd kortársaiknak örömmel tanúskodtak Róla.

A DICSŐÍTÉSHULLÁM A MENNYEI TRÓNUSTÓL BETLEHEMIG ÉRT!

Ez ragadjon meg minket is! Így legyünk tanúi a Földön,
imádói itt és majd odaát!

Rácz Lajos református lelkipásztor
(Újszász)

Az elmélkedés eredetileg a következö honlapon jelent meg: 

http://www.ujszasz.hu/vallas/reformatus-vallas/1379-szuletett-nektek-ma-a-megtarto 

 

Finnországi Magyar Keresztény Közösség

Suomen unkarilainen kristillinen yhteisö ry