Magyar Keresztény Közösség, Helsinki

Megismertük az igazságot, és hittünk Őbenne!

Rólunk többet

 

Helsinki magyar keresztény közösség? 

Ökumenikus alapokon szerveződött, magyar keresztények csoportja vagyunk. Megfordulnak közöttünk a hosszabb-rövidebb ideig Finnországban tartózkodók, az emigránsok, az ide települtek, a cserediákok valamint turisták is.

Céljaink között szerepel, hogy a Finnországban főleg a főváros, Helsinki környékén élő különféle felekezeti hátterű magyar keresztény (keresztyén) embertársainknak egyházi alkalmakat szervezzünk és ugyanakkor elérhetővé tegyük Isten élő igéjét, a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot magyar nyelven mindazoknak, akik akár régóta vagy talán még csak egy kis ideje laknak Finnországban.

Közösségünk aktív tagjai és különféle alkalmaink látogatói között megtalálhatók úgy a katolikus mint a protestáns egyházak, gyülekezetek tagjai. Tagjaink egyházi hovatartozását megváltoztatni nem akarjuk, minden tagunknak jogában áll megőrízni felekezeti identitását. Célunk a szeretetben történő, egymást tiszteletben tartó együttműködés.

Együttműködünk az evangélikus, katolikus, református ill. egyéb egyházakkal és gyülekezetekkel Finnországban, Magyarországon, a Kárpát-medencében, Európában, illetve szerte a világon.

Működésünk gyakorlati oldalának megkönnyítése céljából közösségünket Suomen unkarilainen kristillinen yhteisö ry  (Finnországi Magyar Keresztény Közösség) néven bejegyzett egyesület (ry) formájában a finn törvények szerint regisztráltattuk.

Az egyesület jelenlegi (2020. évi) vezetősége a következő:
Siket-Szász Csaba - elnök
Halász Béla - titkár
Siket-Szász Edit - pénztáros 

Minden kedden este 18:00 órai kezdettel a Szentírás magyar nyelvű olvasása, tanulmányozása céljából Bibliakör keretében gyűlünk össze, mostanában családoknál, a kápolna javítása miatt. Ezeket az alkalmakat nemcsak haladóknak, hanem egyszerű halandóknak szervezzük - mindenkinek, akit érdekel a Szentírás üzenete a mai kor embere számára.

A beszélgetésben, imádkozásban, éneklésben történő résztvétel természetesen nem kötelező, hanem önkéntes alapon történik. Mindenki hozzászólhat a témához, de csendes látogatókat is szívesen látunk.

Minden hónap első vasárnapján 11 órai kezdettel magyar nyelvű istentiszteletet szervezünk az alppilai evangélikus templomban.

Lehetőségeink szerint, alkalomadtán katolikus tagjaink aktív közreműködésével magyar nyelvű katolikus miséket is szervezünk Helsinkiben.

Az aktuális alkalmakról részletek és további információk az eseménynaptár és templomok  oldalainkon találhatóak, illetve ezeket az ún. finnországi magyar-listán" keresztül is hirdetjük. A nyári hónapokban (július - augusztus) az általunk szervezett programokban valamennyi nyári szünetet tartunk.

Alkalmaink ingyenesek és nyilvánosak, bárkit szeretettel várunk, akármennyi időre is jön közénk.

Isten hozott közénk!

 

 

Finnországi Magyar Keresztény Közösség

Suomen unkarilainen kristillinen yhteisö ry