Magyar Keresztény Közösség, Helsinki

Megismertük az igazságot, és hittünk Őbenne!

Dr. Szilágyi Imre Miklós tanúságtétele

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme”

1979-ben születtem Szegeden. Nem keresztény családban nőttem fel, de apai nagyszüleim reformátusok, így a családi hagyomány miatt elkezdtem konfirmáció előkészítőre járni a Szeged-Újszegedi Református Gyülekezetbe. Az órákon a keresztény hit alapfogalmairól, Istenről, bűnről, megváltásról, mennyországról, pokolról volt szó. Amiket hallottam, azokat Isten kegyelméből kételkedés nélkül elhittem. Emlékszem, az egyik órán arról volt szó, hogy ha valaki nem fogadja el a bűnbocsánatot, és másnap meghal, akkor elkárhozik. A pokolról annyit tudtam, hogy az a legborzalmasabb hely, sokkal rosszabb, mint amit el tudok képzelni.

   A bibliaóra után annyira féltem a kárhozattól, hogy mindenképpen el akartam kerülni. Még aznap este, lefekvés előtt az ágyamban Istenhez imádkoztam. Elmondtam Neki, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, a kárhozatba megyek, és csak Jézus kereszthalála tud ettől megváltani. Kértem Isten bűnbocsánatát, és hittem, hogy meg is kaptam. Köszönetet mondtam Istennek, és kimondhatatlan békesség váltotta fel a haláltól való félelmemet. 14 éves voltam ekkor. Azóta tudom, hogy bármi történik is velem, örök életem van az Úrnál!

   Pár hónappal később volt a keresztelőm és a konfirmációm, ahol egy igés kártyát kaptam a lelkipásztortól, Sípos Ete Zoltántól: „Kedves Imre! Kívánom, hogy legyen tied ez az ajándék, és tegyen téged boldog emberré!” „Az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet az Úr Jézus Krisztusban.” (Pál levele a rómaiakhoz 6, 23) Nagyon boldog voltam, hogy addigra már valóban enyém volt ez az ajándék.

   A megtérésem után nem változott meg azonnal gyökeresen az életvitelem. Előtte sem voltam „rossz gyerek”, jól tanultam, szófogadó voltam, a szüleim bár elváltak, de nagyon szerettek. Isten a megtérésem után folyamatosan formált, és egyre jobban megismertem az Ő törvényét, akaratát a Bibliából. Amikor gimnazista lettem, bár már hívő voltam, voltak kisebb-nagyobb kilengéseim, bulik, kocsmázás, lányokkal járás. De naponként olvastam a Bibliát is, és jártam gyülekezetbe.

   Amikor elkezdtem egyetemre járni, sokat gondolkodtam a kétutas életemen, és még jobban szerettem volna az Urat követni. Még több időt töltöttem hívők között előbb a Budapest-Kelenföldi, majd a Budapest-Nagyvárad téri Református Gyülekezetekben, ahol gyülekezeti kórusokban énekeltem, gyerektáborokban segítettem, ifjúsági bibliaórákra jártam, amiken gitárral kísértem az éneklést, és bibliaórákat is tartottam. A korábbi bulik helyett pedig néptáncolni jártam.

   A megtérésem után Isten második legnagyobb ajándéka a feleségem, Évi. Rengeteget beszélgettünk az egyetemi évek alatt a bibliaórák után, és folyamatosan alakult ki bennünk, hogy Isten egymásnak szánt minket. Végül 2002-ben kértem meg a kezét, és 2004-ben házasodtunk össze. Külön hálás vagy Istennek, hogy tisztán megőrzött minket egymásnak a házasságig. Isten Évivel minden téren sokkal csodálatosabbat készített számomra, mint amit el tudtam képzelni.

   Az, hogy ő a feleségem lett, Isten szeretetének az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az életemben. Isten rengeteget csiszolt rajtam általa, rájöttem sok olyan rossz tulajdonságomra, amikről nem is tudtam, és sokat tanultam a feltétel nélküli szeretetről, a felelősségvállalásról, az alázatról. Isten különleges ajándéka, hogy Évivel már a megismerkedésünk óta együtt szolgálhattunk számos területen (gyerektábor, gyülekezeti énekkar, ifjúsági bibliaóra, teremtéskutatás).

   2010-ben Isten újabb ajándékot készített számunkra: megszületett kislányunk, Boglárka Éva. Csodálatos volt betekinteni Isten teremtő munkájába, ahogy a kislányunk két pici sejtből az Úr terve alapján egy gyönyörű kisbabává fejlődött, és csodálatos látni most a növekedését is.

   Isten sok áldása mellett a szenvedést és betegséget is megtapasztaltam. 2005-ben jelentkezett nálam egy komoly krónikus bélgyulladásos betegség, ami három hét kórházzal és húsz kiló fogyással kezdődött. Bár tudtam előtte, hogy a betegség és szenvedés a hívőket sem kíméli ebben a bűnös világban, teljesen más volt személyesen átélni. Nagy lelki mélységeket jártam meg. Az segített átlendülni a mélyponton, amikor egy hívő barátom tanácsára elkezdtem valóban mindenért hálát adni. Azóta hűségesen imádkozom a gyógyulásért, továbbá azt is megteszem, ami rajtam múlik, és már sokat javult az állapotom. A betegséggel is sokat tanított az Úr türelemre, a Benne való bizalomra, mások mélyebb megértésére. Jó volt megtapasztalni, hogy arra mindig adott erőt Isten, hogy a Neki való szolgálatokat el tudjam végezni.

   Végül a szakmai pályám kapcsán is szeretnék Isten szeretetéről bizonyságot tenni. Az egyetemi évek elejére Isten teljes bizonyosságot adott, hogy az a célja velem, hogy keresztény természettudós legyek. Nagyon a szívemre helyezte, hogy ha jó kutató szeretnék lenni, akkor a szakkönyvek olvasásánál még fontosabb, hogy a Bibliát tanulmányozzam, féljem az Urat és Őt kövessem. Ezért választottam a bizonyságtétel bevezető mottójául: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Példabeszédek 9,10).

   A munkámban is szeretnék minél többet visszaadni Istennek a Tőle kapott talentumokból, képességekből. Neki adok hálát és egyedül Övé a dicsőség a pályám során kapott rengeteg áldásért. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyemet (BME) 2004-ben fejeztem be kitüntetéses vegyészmérnöki diplomával, a kar legjobb hallgatójaként, BME Kari, Egyetemi és Köztársasági Ösztöndíjakkal, számos tudományos diákköri díjjal.

   A kémiai doktori (PhD) tanulmányaim alatt (2004-2009) és után még komolyabb hazai és nemzetközi díjakkal ajándékozott meg Isten (többek között Perkin Elmer - ICTAC Young Scientist Award – 2008, Scopus Fiatal Kutatók Fődíja - 2009, EMRS Young Scientist Award - 2009, Akadémiai Ifjúsági Díj - 2010). Ezek a díjak is az Úrnak hoztak dicsőséget, de a díjaknál még többet jelentett, hogy 2009-ben a világ vezető tudományos lapjának, a Science újságnak a karrier rovatában, a ScienceCareers-ben, egy interjút készítettek velem, ahol bizonyságot tehettem Istenről és a bibliai teremtéselmélet mellett is kiállhattam.

   A szakmai életem fontos részét képezi a hivatalos kutatómunkám mellett a teremtéskutatás, amit szabadidőmben folytatok. A jelenlegi uralkodó nézet, az evolúcióelmélet szerint az egész mai világ véletlenszerű természeti folyamatok során fejlődött ki, és a gyengébb elpusztulása a fejlődés szükséges része. Sajnos az evolúcióelmélet az élet szinte minden területét átjárta. Így mára a Biblia csak egy vallásos mítosz lett, amit nem kell komolyan venni, aminek történeti állításai csak mesék, a Föld nem pár ezer, hanem több milliárd éves.

   A keresztényeknek komoly dilemmát okoz a tudomány és a Biblia látszólagos ellentéte, és a legtöbben megpróbálják az evolúciót és a Bibliát összebékíteni. Ugyanakkor, ha a Biblia történeti hitelessége alól kihúzzuk a talajt, a keresztény hit rendszere kártyavárként összeomlik. Az utóbbi évtizedekben egyre több tudományos eredmény látott napvilágot, melyek az evolúciót gyakorlatilag minden pontján megkérdőjelezik.

   Kutatóként a tudományos eredmények alapján határozottan úgy látom, hogy például az első sejt kialakulása véletlenszerű kémiai reakciók útján tudományos lehetetlenség. Sőt olyan eredmények is születtek, melyek egyértelműen arra mutatnak, hogy a világot Valaki megtervezte, és hogy a Föld valóban csak néhány ezer éves, amelyet egykor  egy világméretű özönvíz elpusztított. A legfőbb bizonyítékot a bibliai teremtésre azonban maga a Biblia adja, ami számomra a legfontosabb tekintély.

   A Protestáns Teremtéskutató Kör egyik alapítójaként szeretném elősegíteni, hogy a keresztények és az érdeklődők egyaránt merjék elhinni, hogy a Biblia szó szerint igaz. Saját internetes honlapot (www.kezdetek.hu) és levelezőlistát működtetünk, középiskolásoknak évente tanulmányi versenyt hirdetünk, cikkeket írunk, rádió- és tv-műsorokban szereplünk, előadásokat tartunk gyülekezetekben és iskolákban, klubalkalmakat, csendesnapokat, táborokat és konferenciákat szervezünk a bibliai teremtésmodellről.

   Szívügyünk, hogy a tanulmányi versenyekeinket és egyéb programjainkat mindig a határon túli magyar területeken is meghirdessük. A verseny és a konferenciák során találkoztam Erdélyből előbb Elekes Attilával, majd Horváth Alpárral, akikben nagyon kedves hívő testvérekre leltem. Alpár kért fel ennek a bizonyságtételnek a megírására.

                                                                                                                                                                                        2010. július 26.                                              Dr. Szilágyi Imre Miklós

 

Ez a tanúságtétel eredetileg ezen a honlapon jelent meg:  http://gondolatok.weebly.com/bizonysaacutegteacutetel.html

Kapcsolat:  

- Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld?  »

- Az apológia.hu honlapja a hit és a tudomány témakörében  »

Finnországi Magyar Keresztény Közösség

Suomen unkarilainen kristillinen yhteisö ry