Magyar Keresztény Közösség, Helsinki

Megismertük az igazságot, és hittünk Őbenne!

Támogatás

A Finnországi Magyar Keresztény Közösség sok más finnországi egyházi szervezethez hasonlóan regisztrált, hivatalosan bejegyzett egyesületként működik. Közösségünk önkéntes adományokból és önkéntes munkával tartja fenn magát. Kötelező tagsági díjat, kötelező egyházi hozzájárulást vagy  egyházfenntartói járulékot, tizedet, egyházadót, stb. nem szedünk.  

Működésünkhöz sem állami, sem egyházi támogatást nem kapunk. Még valamikor a 90-es években a finn evangélikus egyház adott támogatást az ideutazó magyar lelkészek útiköltségére a bemutatott számla ellenében. Ez a támogatás már régen megszűnt. A különféle magánalapítványok, illetve a támogatások finnországi állami pályázatrendszere alapján nincs lehetőségünk arra sem, hogy valamilyen forrásból pályázatok alapján anyagi forrásokra tegyünk szert. A vallási irányzatú, illetve a keresztény szervezeteknek nincs lehetőségük arra, hogy működési támogatást nyerjenek Finnországban az államtól, így nekünk sem. Nagyon korlátozott lehetőségeink miatt sajnos mi sem tudunk másoknak anyagi támogatást adni.

A fennti okok miatt tehát kénytelenek vagyunk önfenntartók lenni. Többek között a Te támogatásod is lehetővé teheti, hogy különféle egyházi alkalmakat szervezzünk a Finnországban élő magyaroknak. Mivel jelenleg nincs közöttünk szolgáló állandó magyar lelkész Finnországban, a magyar papok, lelkészek ideutaztatása pedig pénzbe kerül - mindezt nekünk kell előteremtenünk valahonnan. Másra nem számíthatunk, mint az önkéntes adományokra, amit különféle magánszemélyek erre a célra adnak. Mi Isten igéjének a fényében az önkéntes adományokat tartjuk fontosnak.

A templomi istentiszteleteken és miséken lehetőség szerint adománygyűjtést tartunk. Mivel sokan már nem tartanak maguknál készpént hanem bankkártyát használnak fizetés céljára, így gyakran nem tudnak ott helyben készpénzzel adakozni. Az adományok eljuttatására más lehetőség is van, amiről szívesen informáljuk az érdeklődőket. Az alábbi kérdőlap kitöltésével is értesíthetsz bennünket támogatási szándékodról

Minden adományt és támogatást szívesen fogadunk és köszönünk!
 
Isten áldja meg ezirányú törekvésedet!


„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szivében,
ne kedvtelenül vagy kényszer
űségből,
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2. Korinthus 9:7)

+++

Adakozási kérdőlap
*Szeretnéd-e támogatni közösségünket önkéntes adományaiddal?
Igen, rendszeresen szeretném támogatni a Közösséget.
Igen, alkalomadtán szeretném támogatni a Közösséget.
*A következő összeggel szeretném támogatni a Finnországi Magyar Keresztény Közösséget:
5 euró / hó
10 euró / hó
15 euró / hó
20 euró / hó
30 euró / hó
50 euró / hó
100 euró / hó
Egyéb összeggel; mennyivel?

Havonként különféle összeggel.
Alkalomadtán különféle összeggel.